กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
โครงสร้างตำแหน่งและการแบ่งงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 906.18 KB
ภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.2 KB
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB
คู่มือนักเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.85 MB
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB