ติดต่อเรา
โรงเรียนสวีวิทยา
597 หมู่ที่ 5   ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-531217 เบอร์โทรสาร 077-531811
Email : sawiwittaya@sawi.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/SawiwittayaChumphon


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน