กลุ่มบริหารทั่วไป
โครงสร้างตำแหน่งและการแบ่งงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ภาระงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.7 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.7 KB
01 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 562.09 KB
02 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safty Center ของโรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.67 KB
03 แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safty Center ของโรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700.04 KB
คู่มือการใช้งาน Moe Safety Center
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.4 KB