กลุ่มบริหารทั่วไป
01 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 562.09 KB
02 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safty Center ของโรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.67 KB
03 แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safty Center ของโรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700.04 KB
บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.4 KB