รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสวีวิทยา
597 หมู่ที่ 5   ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-531217 เบอร์แฟกส์ 077-531811
Email : sawiwittaya@sawi.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :