กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาระงานของของกลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.58 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.87 KB
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.16 KB