เพลงโรงเรียน
เนื้อเพลงมาร์ชสวีวิทยา

"ยามเมื่อธงม่วงเหลืองขึ้นสู่ยอดเสา

ดังพวกเราสวีวิทยาทุกทุกคน

ธงสะบัดสู้แดดฟ้าลมฝน

ชีวิตทุกทุกคนเกิดมาต่อสู้โชคชะตา

 

เราทุกคนตั้งใจบากบั่นพากเพียร

เราจะเรียนไม่รอคอยพึ่งวาสนา

อันอบายชั่วร้ายไม่นำพา

เราท้าทายโชคชะตา ด้วยการศึกษาและการทำความดี

 

เที่ยวแรก : เรารักกันหนอกอดคอกันไว้

จะรุ่งเรืองด้วยสามัคคี

สร้างเกียรติประวัติคุณงามความดี

สมเป็นศิษย์สวีวิทยา

 

เที่ยวสอง : พระพุทธชัยพรพัฒนาสวี

สุวัตถีศึกษากรมุนินทร์

ตราอยู่ในจิตเราเป็นอาจิณ

ไม่สิ้นเสื่อมสูญศรัทธา

 

ธงม่วงเหลืองจะดำรงคงอยู่คู่สวี

ชื่อสวีวิทยาต้องเด่นเป็นดวงตรา

ให้ตราตรึงลือขจรลั่นฟ้า

สวีวิทยาแหล่งการศึกษาพัฒนาเยาวชน"

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

 
เพลงมาร์สวีวิทยา