กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0867410862

นางสาวจิรารัตน์ ถิ่นนุกูล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0902098199
อีเมล์ : jirarat@sawi.ac.th