เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ประกาศกระทรวง มาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB