สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

          สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มีลักษณะเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประกอบด้วย ตรงกลางมีอักษร “ส ว” แทนคำว่า โรงเรียนสวีวิทยา ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายดอกมะพร้าว หมายถึง อำเภอสวีมีมะพร้าวมาก ปลายยอดมีเลข “๕” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมัธยมลำดับที่ 5 ของจังหวัดชุมพร ส่วนล่างของตราประจำโรงเรียนเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน “วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธชัยพรพัฒนสวี สุวัติถีศึกษากรมุนินทร์

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง หมายถึง  สีที่แสดงถึงความร่มรื่น ร่มเย็น
สีเหลือง หมายถึง สีที่แสดงถึงแสงสว่างดุจดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นศรีตรัง