ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนสวีวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายกำพล ชุ่มจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,13:00  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..