ถาม-ตอบ (Q&A)
การลงโทษนักนักเรียน
โพสโดย
นายศุภพล ยมขวัญเมือง
jaokhunchamp2006@gmail.com
ตามที่โรงเรียนสวีวิทยา ได้มีคำสั่งออกระเบียบโรงเรียนสวีวิทยา ว่าด้วยการส่งเสริมควบคุมความประพฤตินักเรียนและการพิจารณาลงโทษนักเรียน 2564 (จากข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนในส่วนคู่มือของนักเรียน) จึงอยากจะสอบถามทางโรงเรียนเรื่องการลงโทษที่เป็นหมู่คณะอันหนึ่งคือนักเรียนผู้ที่ไม่กระทำความผิดต้องได้รับการลงโทษ จากการกระทำความผิดของบุคคลอื่น จากคำสั่งของครู จึงอยากจะสอบถามว่าการลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิด อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด มาตราใด หรือข้อบังคับระเบียบโรงเรียนใด ด้วยความเคารพอย่างสูง เจ้าคุณ
IP : 49.237.14.140
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2566,16:30 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :