ผู้บริหาร

นายไกรวัลย์ สังฆะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนสวีวิทยาเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/01/2022
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 411422
Page Views 597561
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9179
3 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
4 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว 077-578577
5 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว 0-7759-1043
6 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
7 โรงเรียนด่านสวีวิทยา ด่านสวี สวี
8 โรงเรียนสวีวิทยา นาโพธิ์ สวี 077-531217
9 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077-620061
10 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
11 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
12 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640