ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 21) 23 มี.ค. 66
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 106) 17 ก.พ. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 125) 08 ก.พ. 66
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 356) 29 ส.ค. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 328) 29 ส.ค. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 347) 29 ส.ค. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 323) 29 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 422) 28 พ.ค. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 561) 19 เม.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ (อ่าน 0) 17 เม.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 532) 17 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 469) 07 เม.ย. 65
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) (อ่าน 401) 07 เม.ย. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 433) 23 มี.ค. 65
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 451) 21 มี.ค. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 362) 21 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 324) 17 มี.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 368) 04 มี.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 355) 04 มี.ค. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 334) 04 มี.ค. 65
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 328) 03 มี.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 398) 24 ก.พ. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 377) 24 ก.พ. 65