ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 51) 19 เม.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ (อ่าน 0) 17 เม.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 50) 17 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 74) 07 เม.ย. 65
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) (อ่าน 56) 07 เม.ย. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 101) 23 มี.ค. 65
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 90) 21 มี.ค. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 101) 21 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 98) 17 มี.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 139) 04 มี.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 129) 04 มี.ค. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 115) 04 มี.ค. 65
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 119) 03 มี.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 157) 24 ก.พ. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 147) 24 ก.พ. 65