ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นำส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษาของนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 59) 28 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 400) 28 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 614) 28 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 374) 16 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 502) 16 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 179) 16 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 190) 16 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 98) 13 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 126) 13 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม (อ่าน 300) 09 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 853) 07 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม (อ่าน 323) 06 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (อ่าน 483) 06 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) (อ่าน 381) 06 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (อ่าน 393) 06 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1463) 20 ก.พ. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1647) 20 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 590) 31 ม.ค. 66
ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 512) 23 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 562) 06 ก.ย. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 (อ่าน 1125) 25 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน (อ่าน 909) 21 เม.ย. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1130) 29 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1438) 29 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1417) 24 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1668) 23 มี.ค. 65
แนวทางการแสดงผลตรวจ ATK เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 999) 22 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 2813) 14 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 3597) 14 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1154) 14 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1307) 14 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) เพิ่มเติม (อ่าน 846) 10 มี.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 655) 09 มี.ค. 65
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Mini English Progem (MEP) ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (อ่าน 821) 08 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (พว.) (อ่าน 713) 08 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) (อ่าน 1406) 08 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (พว.) (อ่าน 1793) 08 มี.ค. 65
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 1756) 02 มี.ค. 65
ประกาศ แนวทางการสอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 569) 01 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2634) 25 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1320) 25 ก.พ. 65
ขั้นตอนการรับสมัครแบบออนไลน์ (อ่าน 556) 22 ก.พ. 65
ขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ (อ่าน 644) 19 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 978) 15 ก.พ. 65
ขั้นตอนการดำเนินการและส่งต่อนักเรียน (อ่าน 602) 31 ม.ค. 65
7 มาตรการเข้ม รองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 683) 31 ม.ค. 65
6 มาตรการเสริม รองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 650) 31 ม.ค. 65
6 มาตรการหลักรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 434) 31 ม.ค. 65