การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนสวีวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.02 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.87 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.19 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.69 KB