อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.79 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.58 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.2 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.7 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB