การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document การประเมินความเสียงทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 809.45 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 594.93 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 428.19 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219 KB