ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.12 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.44 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.58 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.79 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.19 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.19 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.5 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.08 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.54 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.08 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.3 KB