ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.12 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.27 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.58 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB