การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document การพิจารณาความดีความชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.74 KB
Adobe Acrobat Document การวางแผนอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.87 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.29 KB