สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.05 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.18 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.12 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.44 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.24 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.66 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.6 KB