อักษรย่อ โรงเรียนสวีวิทยา คือ ส.ว.
     
     
 
    สีประจำโรงเรียน คือ ม่วง - เหลือง
    "สีม่วง" หมายถึง สีที่แสดงถึง ความร่มรื่น ร่มเย็น
    "เหลือง" หมายถึง สีที่แสดงถึง แสงสว่างดุจดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียน