เพลงมาร์ชโรงเรียนสวีวิทยา

 

1. ยามเมื่อธงม่วงเหลืองขึ้นสู่ยอดเสา ดังพวกเราสวีวิทยาทุก ๆ คน
ธงสะบัดสู้แดดฟ้าลมฝน ชีวิตทุก ๆ คนเกิดมาต่อสู้โชคชะตา
2. เราทุกคนตั้งใจบากบั่นพากเพียร เราจะเรียนไม่รอคอยพึ่งวาสนา
อันอบาย  ชั่วร้ายไม่นำพา เราท้าทายโชคชะตาด้วยการศึกษาและกระทำความดี
3. เรารักกันหนอกอดคอกันไว้ จะรุ่งเรืองด้วยสามัคคี
สร้างเกียรติประวัติ คุณงามความดี สมเป็นศิษย์สวีวิทยา
4. ธงม่วงเหลืองจะดำรงคงอยู่คู่สวี ชื่อสวีวิทยาต้องเด่นเป็นดวงตรา
ให้ตราตรึงลือขจรลั่นฟ้า สวีวิทยาแห่งการศึกษาพัฒนาเยาวชน
5. พระพุทธชัยพรพัฒนาสวี สุวัตถีศึกษากรมุนินทร์
ตราอยู่ในจิต เราเป็นอาจิณ ไม่สิ้นเสื่อมสูญศรัทธา
    ซ้ำ 1.,2,3. , 1.2.5.4