ภาพอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน

อาคาร 1

อาคาร 2

อาคาร 3

อาคาร 40 ปีสวีวิทย์

หอประชุมใหญ่

หอพระพุทธชัยพร ฯ

หอประชุมเล็ก(โรงอาหาร)

ศาลาประชาสัมพันธ์

อาคารคหกรรม

อาคารอุตสาหกรรม

   
แผนผังอาคารเรียน โรงเรียนสวีวิทยา
 
 
สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพท. ชุมพร เขต 1

สพท. ชุมพร เขต 2

ห้องสมุดสวีวิทยา

พิพิธภัณฑ์


 
 
Sawiwittaya School   www.sawi.ac.th   Email : sawivit@hotmail.com       
Tel. 077-531217 , Fax 077-531507 Webmaster : somchai_prom@hotmail.com