รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
 ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

สกูปรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ออนทัวร์โรงเรียนสวีวิทยา

 

16 ก.พ. 61 กิจกรรมของกลุ่มนักเรียนสายภาษาจีนในโอกาสวันตรุษจีน

        

16 ส.ค. 2560 โรงเรียนสวีวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนสวีวิทยา ในวันที่ 16-18 ส.ค. 2560 โดยได้ร้บเกียรติจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก คุณสุจิตรา อุสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทั้ง 5 สี ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว สีแสด สีน้ำเงิน และสีชมพู ได้จัดซุ้มเชียร์ได้อย่างสวยงามทุกสี รวมทั้งการจัดริ้วขบวนที่สวยงามทุกสี เป็นที่ชื่มชมของชุมชนเป็นอย่างมาก

       

<ประมวลภาพกีฬาสี 60 >

พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library)   

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

<8/8/2560>


 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนสวีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ.จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนโครงการ EIS โรงเรียนสวีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีนางอุไรวรรณ สมตน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเชื่อมั่น ไม่อายที่จะพูดสื่อสาร เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ มีครูและนักเรียนในโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ณ บ้านเลรีสอร์ท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

โรงเรียนสวีวิทยา นำโดยผู้อำนวยการสำรวจ ถนอมศักดิ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสวนป่าหลังสวน.เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา, เทศบาลนาโพธิ์และชุมชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าฯ. " กิจกรรมโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ " เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขวาง บ้านเกาะเรือโกลน ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

 

 

 

" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดย นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม \\\"

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่น ๆ

                                         : :   Update / รายงานข้อมูล: :


update ทุกวันที่ 1 ของเดือน  ทุกวันที่ 10-20 ของเดือน  ทุกวันที่ 10 ของเดือน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.

 

ดาวน์โหลด คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- การรับนักเรียน
- การขอย้ายเข้าเรียน
- การขอย้ายออกนักเรียน
- การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
- การขอเทียบโอนผลการเรียน
- การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
- การขอใช้บริการอาคารสถานที่

 

โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ. ชุมพร 597  ม.5  ต. นาโพธิ์  อ. สวี จ.ชุมพร  86130 โทร. 077-531217  โทรสาร 077-531811

Webmaster : somchaiswchorus@gmail.com