อ่านทั้งหมด >>

 

      กันยายน    
7-8 กันยายน 2561 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
  ครั้งที่ 68 ระดับ สหวิทยาเขต จังหวัดชุมพร
  ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
12-13 กันยายน 2561 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (นักเรียนม.6)
15-16 กันยายน 2561 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย
  "ภาษาไทย ไฉไลกว่าเก่า ครั้งที่ 4"
  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์
24-28 กันยายน 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
     
     
     
  ดูทั้งหมด >>