ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2566 สำหรับ ม.4/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.82 KB 116
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2566 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.27 KB 63
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2566 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.44 KB 57
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 744
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง พว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.14 KB 372
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.17 KB 332
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง 2-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.2 KB 378
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.5-6 ห้อง พว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.14 KB 265
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.5-6 ห้อง 2-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.19 KB 293
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.32 KB 220
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.54 KB 176
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.14 KB 896
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.32 KB 242
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.54 KB 190
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.14 KB 1188
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.5/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.11 KB 245
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.06 KB 1235
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.6/1 (พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.11 KB 166
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.6/2-ม.6/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.06 KB 910
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.4/2-ม.4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.24 KB 450
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.05 KB 696
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
>รายชื่อนักเรียน 2/2565 285
>รายชื่อนักเรียน 1/2565 907
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.13 KB 95
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 69
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 52
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 75
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 35
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 29
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 108
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 20
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 20
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 109
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.4/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 33
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.4/2-ม.4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 89
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.5/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 25
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 129
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.6/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 32
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.6/2-ม.6/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 166
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.76 KB 28
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.92 KB 24
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.25 KB 28
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.89 KB 53
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/1 (พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 18
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/2 (MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.19 KB 13
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.91 KB 56
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 17
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.19 KB 8
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.91 KB 67
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.14 KB 22
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.4/2-4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 67
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 22
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.95 KB 99
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 15
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.6/2-ม.6/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.95 KB 100
คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา
คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ปีการศึกษา 2564 206
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 51
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.67 KB 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.25 KB 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.26 KB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 19
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.61 KB 8
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 42
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 24
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 23
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 17
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 22
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 14
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 56
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 52
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 49
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 54
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 44
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 21
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.61 KB 100
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.55 KB 85
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.15 KB 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.85 KB 116
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.03 KB 70
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.88 KB 56
อื่นๆ
บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากสมาคมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.96 KB 2
>สัญลักษณ์โรงเรียน 19
ใบรับรองการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบทั่ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.85 KB 37
ใบรับรองการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.35 KB 37