ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
>รายชื่อนักเรียน 2/2565 81
>รายชื่อนักเรียน 1/2565 877
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 690
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง พว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.14 KB 364
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.17 KB 326
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง 2-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.2 KB 370
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.5-6 ห้อง พว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.14 KB 261
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.5-6 ห้อง 2-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.19 KB 281
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.32 KB 212
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.54 KB 166
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.14 KB 877
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.32 KB 232
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.54 KB 187
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.14 KB 1171
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.5/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.11 KB 241
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.06 KB 1217
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.6/1 (พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.11 KB 160
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.6/2-ม.6/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.06 KB 881
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.4/2-ม.4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.24 KB 440
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.05 KB 688
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.13 KB 65
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 67
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 49
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 69
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 32
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 26
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 101
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 19
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 18
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 98
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.4/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 31
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.4/2-ม.4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 80
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.5/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 19
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 119
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.6/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 24
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.6/2-ม.6/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 145
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.76 KB 27
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.92 KB 23
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.25 KB 27
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.89 KB 52
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/1 (พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 16
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/2 (MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.19 KB 10
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.91 KB 49
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 16
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.19 KB 7
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.91 KB 66
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.14 KB 20
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.4/2-4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 65
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 20
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.95 KB 87
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 14
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.6/2-ม.6/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.95 KB 90
คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา
คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ปีการศึกษา 2564 169
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 47
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.67 KB 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.25 KB 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.26 KB 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 17
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.61 KB 7
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 34
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 22
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 21
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 13
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 54
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 45
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 47
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 52
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 37
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 20
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.61 KB 95
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.55 KB 82
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.15 KB 59
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.85 KB 111
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.03 KB 67
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.88 KB 50
อื่นๆ
>สัญลักษณ์โรงเรียน 7
ใบรับรองการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบทั่ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.85 KB 35
ใบรับรองการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.35 KB 36