ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับชั่วคราว)
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับชั่วคราว) 543
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 657
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง พว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.14 KB 351
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.17 KB 323
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.2-3 ห้อง 2-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.2 KB 359
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.5-6 ห้อง พว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.14 KB 253
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร1-65 ผลการเรียน 4.00 ม.5-6 ห้อง 2-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.19 KB 278
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.32 KB 208
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.54 KB 165
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.14 KB 827
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.32 KB 227
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.54 KB 179
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.14 KB 1156
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.5/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.11 KB 235
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.06 KB 1203
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.6/1 (พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.11 KB 159
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.6/2-ม.6/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.06 KB 879
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.4/2-ม.4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.24 KB 417
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2565 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.05 KB 680
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.13 KB 64
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 65
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 44
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 69
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 29
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 26
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 99
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.22 KB 19
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.59 KB 18
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 92
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.4/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 29
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.4/2-ม.4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 75
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.5/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 19
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 115
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.6/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.53 KB 24
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 2/2564 สำหรับ ม.6/2-ม.6/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.06 KB 143
เอกสารชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.76 KB 27
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.92 KB 23
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.25 KB 22
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.1/3-ม.1/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.89 KB 51
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/1 (พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 15
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/2 (MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.19 KB 10
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.2/3-ม.2/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.91 KB 46
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/1(พว.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 15
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/2(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.19 KB 6
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.3/3-ม.3/10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.91 KB 66
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.14 KB 20
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.4/2-4/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 65
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 20
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.5/2-ม.5/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.95 KB 86
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.01 KB 14
ใบชำระเงินสนับสนุนการศึกษา 1/2564 สำหรับ ม.6/2-ม.6/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.95 KB 90
คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา
คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ปีการศึกษา 2564 149
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 45
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 26
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.67 KB 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.25 KB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.26 KB 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 12
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.61 KB 7
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 34
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 18
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 15
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 12
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 52
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 40
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 47
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 48
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 34
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 18
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.61 KB 83
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.55 KB 76
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.15 KB 55
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.85 KB 108
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.03 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.88 KB 46
อื่นๆ
ใบรับรองการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบทั่ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.85 KB 35
ใบรับรองการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.35 KB 36