รางวัล
กิจกรรม
ระดับการแข่งขัน
เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม. 4 - ม. 6 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญเงิน การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม. 4 - ม. 6 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญเงิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม. 1 - ม. 3 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม. 1 - ม. 3 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม. 4 - ม. 6 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม. 1 - ม. 3 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม. 4 - ม. 6 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1 - ม. 3 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม. 1 - ม. 3 ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66